Tänavjärv

Tänavjärv

Tänavjärv asub Harjumaal Läänemaa Suursoo maastikukaitsealal; 1,37 km2, suurim sügavus 2,5 m. Järv on umbes 4500 aastat tagasi merest eraldunud. Kaldad turbased, kohati liivased, põhi valdavalt liivane. Sissevool soost ja vähestest põhjaallikatest, ajutine väljavool kraavi kaudu Veskijärve. Poolhuumustoiteline, rohkesti kasvab haruldast vesilobeeliat ja järv-lahnarohtu (mõlemad looduskaitse II kaitsekategooria), järves elab haruldasi vetikaid ning selgrootuid. Peamine kala on ahven.

EE 12, 2003