tõestus

tõestus, arutlus, millega põhjendatakse mingi väite tõesust või kummutatakse väärust. Koosneb teesist, argumentidest ja demonstratsioonist, peab alluma kindlatele loogikareeglitele. Tõestuse harilikemaid vigu on argumentum ad hominem ja error fundamentalis, harvemini reductio ad absurdum.

VE, 2006