Tõstamaa laht

Tõstamaa laht, Liivi lahe kirdeosa laht, mis liigestab Pärnumaa rannikut Tõstamaast lõunas. Läänes eraldab teda Liivi lahe avaosast Värati poolsaar, mis lõpeb kitsa Värati ehk Tõstamaa ninaga ning selle jätkuks lahesuudmes olevad Tõstamaa laiud. Laht on madal ja enamasti kivine, kuid lahe idaosas ja rannikul on liivaseid alasid, mis vahelduvad roostikega.

Aastani 1985 püüti Tõstamaa lahes kasvatada ujuvsumpades vikerforelli noorkala, tehti ka ihtüoloogilisi uurimusi. Lahte suubuvad Tõstamaa jõgi ja Tõrvanõmme peakraav. Lahe ääres on kolm sadamakohta.

EE 9, 1996; muudetud 2011