Tõstamaa maastikukaitseala

Tõstamaa maastikukaitseala asub Pärnumaal Tõstamaa vallas; pindala 1282 ha, sellest maismaad 516 ha. Asutati 1976 (kogupindalaga 47 ha) pisisaarte ja nende elustiku kaitseks. 2007. aastal moodustati Tõstamaa laidude kaitseala alusel praeguste piiride ja kaitse-eeskirjaga maastikukaitseala, lisati teisi laidusid ja maismaaosi. Kunagise kaitseala tuumiku moodustasid Heinlaid ja Kivilaid. Heinlaiu keskosa ulatub ligi 2 m ü.m., seda katavad kadastik, üksikud väikesed puud ja rohustu. Heinlaiu pindala koos läheduses olevate laiukestega on 18,6 ha. Laiul on pillirooga kinnikasvanud väike merelaguun. Kivilaid (ka Kiveslaid; 1,4 ha) on lage kivine ja klibune, kohati rohtunud pinnakattega laiuke.

Loodud 2011