tõuaretus

tõuaretus, põllumajandusloomade, sh -lindude tõugude parandamine ja täiustamine ning uute tõugude kujundamine. Tõuaretusviisidest rakendatakse enim puhasaretust, vähem tõugudevahelist ristamist, liikidevahelist hübriidimist jms. Põhilised tõuaretusvõtted on 1) produktiivloomade hindamine (jõudluskontroll, kontrollkasvatamine, kontrollnuum), 2) tõukarja hindamine, 3) tõuaretusalane arvestus ja teabe töötlemine, 4) tõuloomade aretusväärtuse määramine, 5) suguloomade sihipärane valik ja paaridevalik, 6) tõuloomade paljundamine ja levitamine.

VE, 2006