tüvi (keeleteadus)

tüvi, keeleteaduses muuteelementideta sõna osis (nt sõnas maja-de-sse eelneb muuteafikseile -de ja -sse tüvi maja-).

VE, 2006