Tallinna Õpetajate Instituut

Tallinna Õpetajate Instituut, 1947 Tallinna Õpetajate Seminarist moodustatud õppeasutus. Andis lõpetamata kõrghariduse. Vastu võeti 7-klassilise kooli lõpetanuid. Õppetöö kestis 6 aastat. I–II kursusel õpiti üldaineid, III kursusel valiti eriala ja õppetöö toimus selle järgi, V–VI kursus andis erialased ja õpetajatööks vajalikud oskused. Avati eesti keele ja kirjanduse, ajaloo, füüsika-matemaatika ja loodusteaduse-geograafia osakond. Täiendavalt võis õppida muusikat ja laulmist, joonistamist ning kehalist kasvatust. Lõpetaja sai V–VII klassi õpetaja kutse. Õppida sai ka kaugõppes. Pärast Tallinna Pedagoogilise Instituudi avamist (1952) jätkus instituudi töö 1957. aastani  selle juures. Vt ka Tallinna Ülikool.

EE 12, 2003