Tallinna Õpetajate Seminar

Tallinna Õpetajate Seminar, lühendatult TÕS, 1919–47 algkooliõpetajaid koolitanud õppeasutus. 1920 sai seminar Vene tänaval 2 koolihoonet: ühes majas paiknes seminar, teises seminari algkool. Tugines 6-klassilisele algkoolile, õppeaeg oli 6 aastat. 1. ja 2. klassis õpetati üldaineid (gümnaasiumi alama astme õppekava järgi). Järgmistes klassides lisandusid erialaained: pedagoogika, pedagoogika ajalugu, didaktika, psühholoogia, filosoofia algkursus, loogika, eetika, tervishoid ja praktiline töö TÕS-i algkoolis. 1928 muudeti TÕS Tallinna Pedagoogiumiks. Lõpetanuid oli 6 lendu, kokku 215 õpilast. 1937 avati seminar uuesti. Tollane 4-klassiline  seminar tugines 3-klassilisele keskkoolile, edasi töötasid endise pedagoogiumi klassid. Pärast 1940. aasta riigipööret koliti Narva maanteele Riikliku Inglise Kolledži hoonesse. Seminari kursus lühendati 3 õppeaastale. Saksa okupatsiooni ajal töötas seminar 4-klassilisena, aastast 1944 5-klassilisena, 1947 reorganiseeriti ta Tallinna Õpetajate Instituudiks. Vt  ka Tallinna Ülikool.

EE 12, 2003