Tallinna Ühisgümnaasium

Tallinna Ühisgümnaasium on asutatud 1920. Olnud 1920–36 Tallinna 27. Algkool, 1936–45 Tallinna 20. Algkool ja 1945–96 Tallinna 20. Keskkool; praegune nimi aastast 1996.

2010/11. õa oli koolis 752 õpilast ja 68 õpetajat.

Koolis on reaalharu (õpitakse süvendatult reaalaineid, sh matemaatikat, füüsikat, elektrotehnikat, kodundust ja majandust), humanitaarharu (õpitakse süvendatult kultuurilugu, ajakirjandust, kõnetehnikat ja filosoofia ajalugu) ning võõrkeelte haru (õpitakse süvendatult võõrkeeli ja Suurbritannia kultuurilugu). Tegutsevad mudilas-, laste- ja segakoor, muusikaklass, rahvatantsuansambel, kandleansambel, tantsukooI, näite-, kunsti- ja meedia- ning spordiringid. 1920 aastail töötas kool praeguse trammidepoo territooriumil asunud puumajas. 1939 valmis uus koolihoone (arhitekt Herbert Johanson), see sai 1944 pommitabamuse, kuid ehitati uuesti üles.

Direktoreid: August Univer (1920–28), August Mölder (1935–40), Emilie Pertels (1954–66), Ülo Purde (1966–72), Aksel Koppel (1972–90), Kalju Schaffrik (1990–2003), aastast 2004 Mehis Pever.

Vilistlasi: Juhan Aare, Hardo Aasmäe, Maimu Berg, Mati Erelt, Fred Jüssi, Peep Kalv, Tiit Made, Anti Marguste, Tiiu Randviir, Mati Talvik, Inge Teder, Enn Tõugu

Välislink

Entsüklopeedia Tallinn, 2004; muudetud 2011