Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktorid
1947–48 Alma Pulst (kt)
1948–49 Endel Annus
1949–50 Alma Pulst (kt)
1950–53 Leo Tiik (kt)
1953–54 Alma Pulst (kt)
1954–61 Ksenia Tohver
1961–83 Felix Kauba
1984–98 Maive Triipan
1998–2003 Anne Valmas
2004– Andres Kollist

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu on teadus-, õppe- ja arhiivraamatukogu. Raamatukogu eesmärk on teadusinformatsiooni juurdevoolu kindlustamine, lugejatele informatsiooni kättesaadavuse tagamine, kõrghariduse omandamise toetamine, rahvusteavikute ja ülikooli väljaannete arhiivkogu loomine ning retrospektiivse rahvusbibliograafia koostamine ja avaldamine.

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu kuulub Eestis sundeksemplari saavate raamatukogude hulka. Fondi andmed on Eesti suurimate raamatukogude ühises elektronkataloogis ESTER. Aastast 1994 on Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja Institutsioonide Liidu (IFLA) ning Läänemere maade raamatukogude koostööühenduse Bibliotheca Baltica ja 2007. aastast Euroopa Teadusraamatukogude Konsortsiumi (CERL) liige.

Koostab ja avaldab retrospektiivset rahvusbibliograafiat (1525–1940) ning soome-ugri etnograafia ja folkloori alast bibliograafiat. Raamatukogus koostatavad elektroonilised andmebaasid on kättesaadavad Internetis. Uurimistöö teemad on baltikaosakonna kogude ning Eesti raamatu ja trükinduse ajalugu, kogude arendamine, kasutamine ja säilivus, liigitamine ja märksõnastamine ning lugejateenindus.

2009 oli fondi suurus 2,5 miljonit teavikut, lugejaid 46 651.

Ajalugu

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu on asutatud 1946.

  • 1946–65 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keskraamatukogu
  • 1965–89 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Teaduslik Raamatukogu
  • 1989–97 Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu
  • 1997–2003 Eesti Akadeemiline Raamatukogu
  • 2003–05 Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemiline Raamatukogu
  • 2005. aastast Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Lugejateenindust alustati 1947 Teaduste Akadeemia majas Sakala tänav 35. Praegune hoone (Rävala pst 10) valmis 1963 (arhitektid Uno Tölpus ja Paul Madalik). Ajaloolised kogud sisaldavad nii Tallinna kui ka Eestimaa kubermangu vanimate raamatukogude (Tallinna toomkooli raamatukogu, asutatud 13. sajandil, Oleviste kiriku raamatukogu, 1552, Eestimaa Üldise Avaliku Raamatukogu, 1825, Eestimaa Kirjanduse Ühingu raamatukogu, 1842) raamatuid. 

Kirjandus

  • Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu 50. Ülevaateid ja mälestusi. Tallinn, 1996

EE 12, 2003, muudetud 2011