Tallinna Kõrgem Linna-Tütarlastekool

Tallinna Kõrgem Linna-Tütarlastekool, Eesti esimene avalik tütarlaste keskkool. Asutati 1852 Tallinna Suure Tütarlastekooli (Tallinna kolme tütarlaste elementaarkooli ja linna tütarlastekooli ühendus; asutatud 1821) kolmest  viimasest klassist. Õppekeel oli saksa keel, õppeaeg 1852–58 kolm aastat (3 klassi), 1858–61 neli aastat (4 klassi) ja 1861–1915 seitse aastat (viis klassi). Õpetati üldaineid, loodus- ja usuõpetust, ajalugu, geograafiat ning saksa ja prantsuse keelt. Algkooli- ja koduõpetajate ettevalmistamiseks avati 1858 pedagoogikaklass; kutsetunnistuse saamiseks pidi selle lõpetanu sooritama ülikoolis eksamid. 1916 reorganiseeriti kool Tallinna Tütarlaste Gümnaasiumiks ja see omakorda 1919 Tallinna Linna I Tütarlaste Gümnaasiumiks.

EE 12, 2003