Tallinna Konservatooriumi Riiklik Lavakunstikool

Tallinna Konservatooriumi Riiklik Lavakunstikool, Eesti esimene teatrikõrgkool, asutati riigivanema dekreediga 1937, alustas tööd 1938. Koolil oli oma juhatus ja õppekava, õppeajaks määrati kolm aastat, millele lisandus kaks teatripraktika aastat. Erialaõppejõud olid Tallinna kolme sõnalavastusteatri juhid – Ants Lauter, Priit Põldroos ja Leo Kalmet (juhataja) –, peale nende õpetasid Felix Moor, Paul Sepp, Gerd Neggo, Hanno Kompus, Voldemar Mettus, Leo Soonpää jmt. Sõja ajal kärbiti praktikaaeg üheaastaseks, I lend loeti lõpetanuks 1941 (diplomi said lõpetanud 1942) ja sellega lõppes ka Tallinna Konservatooriumi  Riikliku Lavakunstikooli tegevus. 1942 üritati näitlejakoolitust jätkata Tallinna Teatrikooli nime all.

Lõpetas üks lend, mille noored näitlejad jagati Tallinna kolme teatri vahel.

Töölisteatrisse läksid: Voldemar Leetjärv, Veera Särgava, Kaarel Toom, Tiiu Viires-Toom ja Heli Viisimaa. Eesti Draamateatrisse läksid: Leida Aru-Raukas, Lea Holst, Ferdinant Härm, Ellen Liiger, Voldemar Panso, Aino Ripus ja Aarne Ruus. Estoniasse läksid: Rein Andre, Edmar Kuus, Leida Lepik (siirdus hiljem Vanemuisesse), Maimu Mardi, Lembit Rajala, Ilmar Tammur, Ellen Tauden ja Juta Viire.

Kirjandus

  •  I. Taarna. Tallinna Konservatooriumi Riiklik Lavakunstikool. Tallinn, 2002

EE12, 2003