Tallinna Kunstigümnaasium

Tallinna Kunstigümnaasium on asutatud 1956.  Koolis on 1.–12. klassini kunstiõpetuse süvaõpe. Õpilaste tööd on olnud näitustel Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Soomes ja Venemaal. Koolis tegutsevad  mudilaskoor, lastekoor, flöödi- ning viiuliring. On võimalik osaleda võrk-, korv- ja jalgpalli treeningutel. 2010/11. õa oli õpilasi 534 ja õpetajaid 54.

Kunstiõpetajaid: Leo Tõnisson, Silvia Kalvik, Darja Verpson, Eve Vetemaa.

Direktoreid: Johannes Suurmets (1936–44), Alma Kaik (1947–53), Salme Vapper (1956–62), Harri Kelder (1965–71), Ants Kuutmaa (1971–73), Jaan Pikas (1973–77), Viivi Läll (1977–84), Arvi Laanet (1990–95), aastast 1995 Märt Sults.

Ajalugu

Kandis 1956–89 nime Tallinna 24. Keskkool ja 1989–2000 Tallinna Kopli Kunstikeskkool. Kooli eelkäijaks on Vene-Balti tehase ja Tallinna laevaehitustehase 1914 avatud 4-klassiline algkool, mis 1917 evakueeriti Venemaale. 1921–22 tegutses tehase eraalgkool taas, 1922. aasta sügisel sai temast Tallinna 26. Algkool. 1944–52 kandis kool nime Tallinna 26. Mittetäielik Keskkool ja 1952–56 Tallinna 26. 7-aastane Kool.

Koolis on tarbekunsti (aastast 1965) ja gümnaasiumiklassides restaureerimise õppesuund (aastast 1989), vabade kunstide ja meedia õppesuund (aastast 2005). Põhikooli ühes paralleelklassis (kunstiklassis) õpitakse süvendatult kujutavat ja käelist tegevust. 9. kunstiklass lõpetab kunstiõpingud praktilise lõputööga. Gümnaasiumi osas õpitakse keraamikat, kirjaõpetust, klaasehistööd, nahkehistööd, metallehistööd, portselanimaali, mööbli restaureerimist, raamatute köitmist, graafilist disaini, joonistamist, maalimist, joonestamist, kunstiajalugu, fotograafiat ja animatsiooni. Traditsiooniliselt toimuvad igal aastal eriklasside õpilaste õppe- ja praktikalaagrid, õpilastööde näitus ja lõputööde näitus. Kooli valitud lõpueksam koosneb erialase lõputöö kaitsmisest ja kunstiajalooalaste teadmiste kontrollist.

Vilistlasi: Heli Kelt-Saarnak, Ly Lestberg, Ülle Marks, Arvo Pärenson, Saima Randjärv.

Tallinn, 2004; muudetud 2011