Tallinna Linna Pedagoogiline Muuseum

Tallinna Linna Pedagoogiline Muuseum (TLPM), pedagoogilist ainest kogunud, uurinud, säilitanud ja tutvustanud kultuuriasutus, tegutses 1922–44 (vaheaegadega). Kogus näitvahendeid ning katse- ja tööriistu, laenutas neid koolidele ja võimaldas nendega kohapeal töötada. Lõi Eesti keskse pedagoogikaraamatukogu (1940. aastal 11 200 kd). Korraldas näitusi ja ekskursioone. Algatas Eesti kooliraadio tegevuse ja keskkooliõpilaste loodusesõprade ühingu (mõlemad 1933). 1940/41. õa oli muuseumil 5696 õppevahendit, 5834 diapositiivi ja 244 õppefilmi. 1922–41 oli juhatajaAleksei Janson. TLPM- i eeskujul asutati pedagoogiline muuseum Tartus (1932) ja Pärnus (1937). 1945 reorganiseeriti TLPM Vabariiklikuks Õpetajate Täiendusinstituudiks. Aastast 1983 on selle õigusjärglane olnud pedagoogikamuuseum ja aastast 1993 Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum (1999. aastast Tallinna Ülikooli koosseisus).

EE 12; muudetud 2011