Tallinna Pedagoogium

Tallinna Pedagoogium, alg-, kutse- ja täienduskoolitusõpetajate õppeasutus, avati 1928 pärast Tallinna Õpetajate Seminari reorganiseerimist. Edasi jäi töötama harjutuskool (algkool). Vastu võeti gümnaasiumide, tehnikakoolide ja kunsttööstuskooli lõpetanuid. Õppeaeg kestis 2 aastat. Õppida sai meeskäsitöö, laulmise ja muusika, naiskäsitöö, aianduse ning vene õppekeelega algkooli õpetaja erialal. 1937 reorganiseeriti Tallinna  Pedagoogium uuesti Tallinna Õpetajate Seminariks. Pedagoogiumi lõpetas 205 õpilast. Vt ka Tallinna Ülikool.

EE 12, 2003