Tallinna Polütehnikum

Tallinna Polütehnikum, lühendatult TPT, Eesti vanim keskastme õppeasutus; asutatud 1915 Tallinna poeglaste kommertskoolina (Tallinna Tehnikum), praegust nime kannab aastast 1956. Koolis on õpetatud elektrotehnikat, mehaanikat, ehitust, sidetehnikat ja autoasjandust. 1958 viidi ehitus- ning 1961 mehaanika- ja autoerialad üle Tallinna Ehitustehnikumi. Kogu tegevusaja vältel on õpetatud u 40 eriala, sh tselluloosi ja paberi tootmist ning trükitehnoloogiat. 2011 koolitatakse TPT-s elektrikke, automaatikuid, infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmete spetsialiste, trükitehnolooge, nõrkvoolusüsteemide paigaldajaid, fotograafe, tarkvara ja andmebaaside haldureid. 2011 oli õpilasi 1221 ja õppejõude 29. Aastast  2001 on direktor  Kalle Sammal.

Kirjandus

  • Tallinna Polütehnikumi kolmveerand sajandit. Tallinn, 1990
  • Tallinna Polütehnikum 80. Tallinn, 1995  

EE 12, 2003; muudetud 2011