Tallinna turberaamatud

Tallinna turberaamatud, nimestikud, mida kesk- ja varauusajal peeti Tallinna raes turvet saanud isikute kohta. Turve tagas õiguse liikuda linnas vägivalla ning kohtulike süüdistuste eest kaitstult ja seda anti näiteks kohtualustele tõendite kogumiseks või mõjukatele isikutele mõne eriülesande täitmiseks. Tallinna turberaamatutes on säilinud hindamatu materjal Põhja-Eesti keskaegsete sotsiaalsete ja kultuuriliste suhete kohta, seal leidub isikuloolist materjali nii aadli,linnakodanike kui ka eesti talupoegade kohta. Rikkalikku teavet annavad nad asustusajaloost ja administratiivsetest suhetest. Tallinna turberaamatutes leidub hulk eestikeelseid koha- ja isikunimesid ning ameti- ja hüüdnimesid, nt kywenseppe ’kivisepp’, puseppe ’puusepp’, rattenseppe ’ratassepp’, ammensoeu ’ammuli-suu’, pymensue ’pime-suu’, Lemte van Kaisemalt ’Lemte Kaismaalt’, Villyepeue, Viliepewe, Viliepeyue ’Viljapäev’, Jaldenpoyke ’Jaldepoeg’.

Kirjandus

  •  Katkendid Tallinna esimestest turberaamatutest. 1365–1458. Toimetanud P. Johansen. Tallinn, 1929
  • Tallinna turberaamat. 1515–1626. Toimetanud N. Essen ja P. Johansen. Tallinn, 1939

EE 12, 2003