tanzimat

tanzimat (trg 'reformid' <ar), mõõdukate kodanlike reformide ajajärk Osmanite Türgis 1840.–70. aastail. Tanzimati algataja ja kavandaja oli Euroopa-meelne välisminister Reşit Paşa. Тanzimat algas 3. XI 1839 sultan Abdülmeciti reskriptiga (nn Gülhane Hatt-i-şerif), mis deklareeris kõigi sultani alamate usulist ja õiguslikku võrdsust ning elu ja omandi puutumatust. Seejärel kavandati rahanduse, halduse ja sõjaväe reformimist ning riikliku haridussüsteemi loomist. Krimmi sõja tõttu kätkenud reforme jätkati Euroopa riikide survel 18. II 1856 sultani uue reskriptiga (Hatt-i-hümayun). See kajastas muu hulgas suurel määral väliskapitali huve. 1850.–60. aastail asutati Ottomani pank ja anti välja uued seaduskogud.

EE 9, 1996