Tarto maa rahwa Näddali-Leht

Tarto maa rahwa Näddali-Leht on Tartus Gustav Adolph Oldekopi, Georg Philipp August, Carl August ja Johann Philipp von Rothi toimetusel ja väljaandel märtsist detsembrini 1806 ilmunud (41 numbrit) esimene eestikeelne (tartumurdeline) nädalaleht. Trükiti Michael Gerhard Grenziuse juures. Sisaldas ajalehest Dörptsche Zeitung tõlgitud välissõnumeid (peamiselt Napoleoni-vastase sõjategevuse kohta), õpetlikke lookesi, praktilisi nõuandeid ja muud sellist, vähesel määral ka kohalikke sõnumeid. Talurahvarahutusi kartes käskis Aleksander I selle sulgeda, ilmunud numbrid korjati kokku ja hävitati. Lehe säilinud eksemplarid leiti 1994 Venemaa Riiklikust Ajalooarhiivist.

Kirjandus

EE 12, 2003