Tartu eraülikool

Tartu eraülikool, õieti Jurjevi eraülikooli kursused, 1908–20 Tartus tegutsenud kõrgem eraõppeasutus, asutaja ja direktor 1908–13 Tartu ülikooli kirurgiaprofessor Mihhail Rostovtsev. Kooli peeti ülal õppemaksude ja annetuste varal. Tartu eraülikoolis oli kaks teaduskonda: arsti- ja matemaatika-loodusteaduskond. Lektoriteks olid põhiliselt Tartu ülikooli õppejõud. 1912 sai eraülikool riikliku ülikooliga võrdsed õigused ja võis aastast 1913 vastu võtta riigieksameid. 1908–19 õppis eraülikoolis 3854 ja lõpetas 548 inimest. Paljud meessoost kuulajad jätkasid õpinguid Tartu ülikoolis või teistes kõrgkoolides, naised võisid õpinguid jätkata aastast 1917. 1920 annetati Tartu eraülikooli sisustus ja õppevahendid Tartu Ülikoolile.

EE 12, 2003