Tartu ettevõtluse statistikat

Äriregistrisse kantud Tartu ettevõtjad (2003)
  Arv %
Osaühingud 3989 75,6
Aktsiaseltsid 569 10,8
Täisühingud, usaldusühingud, tulundusühingud 62 1,2
Füüsilisest isikust ettevõtjad 640 12,1
Välismaa äriühingute filiaalid 14 0,3
Kokku 5274 100
Tartu suurimad ettevõtted (töötajate arv)
1990
Tartu Kontroll-aparatuuritehas 2438
Tartu Aparaadiehituse Tehase Rentnike Organisatsioon 1499
Tartu Lihakombinaat 1374
Koondis „Tarmeko” 1286
Koondis „Elkar” 1113
Õmblusvabrik „Sangar” 744
Tartu Autode Remondi Katsetehas 567
Tehas „Estre” 517
TK „Kooperaator” Tartu Filiaal 505
1997
AS Tarmeko 1420
AS Samelin 453
AS Sangar STC 435
AS Tartu Õlletehas 382
AS Pere Leib 330
AS Tarkon 285
AS Ilves Extra 232
AS Tartu Instrument 193
AS Valestor 180
2002
AS Tarmeko 1150
AS Tarkon 562
AS Ilves Extra 452
AS Sangar 435
AS Falc Lõuna-Eesti 394
AS Samelin 354
Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv 320
AS Estiko Plastar 243
AS Pere Leib 239

   

EE 12, 2003