Tavast, Elvi

Elvi Tavast (6. IV 1944 Türi – 7. VI 2016), kvaternaarigeoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1978, Moskva), geoloogiadoktor (1992, Tartu Ülikool).

Lõpetas 1970 geograafina Tartu Riikliku Ülikooli. Töötas aastast 1968 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis (1968–71 tehnik ja insener, 1971–83 nooremteadur, 1983–2006 vanemteadur ja aastast 2006 erakorraline vanemteadur). Täiendas end 1980 ja 1982 Leningradis Ülevenemaalises Karpinski nimelises Geoloogia Teadusliku Uurimise Instituudis ning 1992 Stockholmi ülikoolis ja Rootsi Rahvusmuuseumis.

Uurimisvaldkonnad: Eesti aluspõhja reljeef (sealhulgas mattunud orud) ja selle mõju Kvaternaari setete ja pinnavormide kujunemisele (sh Läänemere vanadele rannamoodustistele), Eesti suurjärvede (Peipsi ja Võrtsjärve) rannavormide geoloogiline ehitus ja areng ning Läänemere eri staadiumite ökoloogiliste tingimuste selgitamine subfossiilsete molluskite uurimise alusel.

Akadeemik Artur Luha preemia (1982)  ja Moskva Üleliidulise Rahvamajanduse Saavutuste Näituse hõbemedal (1989).

Töid

  • Рельеф коренных пород Эстонии (1982, koos Anto Raukasega)
  • Eesti šelfi geoloogia (1993, autoreid)
  • Peipsi (1998, autoreid)
  • Lake Peipsi. Geologia (1999, autoreid)
  • The Holocene sedimentation history of Lake Võrtsjärv, Central Estonia (koos Anto Raukasega). – Geological Quarterly 46 (2), 2002, lk 199–226
  • Shore changes of Estonian large lakes during the last two decades (koos Anto Raukasega). – One Earth – Many Worlds. Estonia. Geographical Studies 9, 2004, lk 17–29
  • Läänemere vanad rannamoodustised geotoobina. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 35, 2005, lk 146–159
  • Vasavere ancient valley, its morphology, genesis and importance in the economy of North-East Estonia (koos Anto Raukase ja Rein Vaheriga). – Baltica, 20 (1–2), 2007,  lk 13–18

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

  • EE 14, 2000; muudetud 2016