teaduskond

teaduskond, pedagoogikas kõrgkoolis siduserialadel õppe- ja teadustööd korraldav haldusüksus, ühendab asjaomase teaduskonna instituute, õppetoole ja osakondi, laboreid jms allüksusi, teaduskonda juhib dekaan.