Teedumäe, Aada

Aada Teedumäe

Aada Teedumäe (26. II 1936 Tallinn), geoloog (maavarade geoloog), geoloogia-mineraloogiakandidaat (1983, Leningradi mäeinstituut). Lõpetas 1959 Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1959–71 Eesti NSV Geoloogia Valitsuses vanemgeoloog ja 1979–84 juhtivinsener, vahepeal 1971–79 EKE Projektis vaneminsener, 1984–97 Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi vanemteadur ja 1997–2008 erakorraline teadur.

Uurimisvaldkonnad: karbonaatsete kivimite geoloogia, litoloogia ja varu ning maavara kui taastumatu loodusvara ratsionaalne kasutamine ja kaitse. Osalenud rahvusvahelistes keskkonnaekspertiisi projektides. Aastast 1997 on Eesti Maavarade Komisjoni ekspert.

Töid

  • Минерально-сырьевые ресурсы Эстонской ССР для промышленности строительных материалов (1988)
  • Lubjakivid Toolse fosforiidimaardlas. – ENSV Teaduste Akadeemia toimetised. Geoloogia 39 (1), 1990 
  • Geology and mineral resources of Estonia (1997, koostajaid ja toimetajaid koos Anto Raukasega)
  • Dolomites of the Muhu Formation (Silurian) Estonia: aspects of dolomitization, properties and prospects of utilization (autoreid). – Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Geoloogi 48 (4), 1999
  • Comparative study of dolomites of different genesis (Raikküla formation, Silurian, Estonia) (autoreid). – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology 52 (2), 2003, lk 113–127
  • The possibility of integrating sustainability into legal framework for use of oil shale reserves (koos Anto Raukasega). – Oil Shale 23 (2), 2006, lk 119–124
  • Klinkertolmu ja karbonaatkivimite jahude võrdlus lubiväetisena (2006, koos Malle Järvaniga)

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011