tegevus

tegevus

  • Filosoofias inimese teadlikult (teadvus) aktiivne suhtlemine välismaailmaga, mille käigus inimene muudab looduskeskkonda ja kujundab sotsiaalseid protsesse talle vajalikus suunas. Võimega teadlikult kujundada oma elukeskkonda ja luua kultuuri vastandub inimene põhimõtteliselt loodusele ja teistele elusolenditele.
  • Psühholoogias inimese vaimne ja kehaline aktiivsus, mida reguleerib teadlik eesmärk. Tegevust ajendavad vajadused. Eesmärkide teadvuslikkuse järgi liigitatakse tegevust impulsiivseks ja tahteliseks. Tegevuse põhiliigid on mäng, õppimine, töö, suhtelmine, tunnetamine ja kõne.

VE, 2006