tegevus (filosoofia)

tegevus, filosoofias inimese teadlikult aktiivne suhtlemine välismaailmaga, mille käigus inimene muudab looduskeskkonda ja kujundab sotsiaalseid protsesse talle vajalikus suunas. Võimega teadlikult kujundada oma elukeskkonda ja luua kultuuri vastandub inimene põhimõtteliselt loodusele ja teistele elusolenditele.