Teichmann, Ervin

Ervin Teichmann [teih-] (19. II 1931 Tallinn – 2. V 2009), keeleteadlane, filoloogiadoktor (1995). Lõpetas 1968 Moskva ülikooli inglise filoloogina, täiendas end 1990 Exeteris (Suurbritannias). Oli 1969–89 ja 1998. aastast Moskva ülikooli õppejõud, 1989–95 Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent ja 1995–98 Eesti Merehariduskeskuse professor. Tegelnud üldkeeleteaduse küsimuste ja keelte tüpoloogilis-kõrvutava uurimisega. Avaldanud keeleteaduslikke artikleid, koostanud inglise keele õppevahendeid („English Pronunciation and Intonation Practice for Students of Teacher Training Courses”, Moskva, 1975). Oli rahvusvahelise platoonikute teadus- ja kunstiakadeemia Contenant liige (1995).  

Töid

  • Võimalikkuse, vajalikkuse ja soovi modaalsuse leksikaalsed ning grammatilised väljendusvahendid eri keeltes (1998)

EE 14, 2000; muudetud 2011