tektoonika (kunst)

tektoonika, kunstis teose konstruktsiooni rõhtsete ja püstsete osade kooskõlaline seostus, peamiselt arhitektuuris ja skulptuuris.

VE, 2006