tellis

tellis, risttahukakujuline tehisehituskivi (nt silikaattellis ja ahjutellis).

VE, 2006