teoreetiline geograafia

Teoreetiline geograafia on maateaduse tuumikteadus, mis uurib looduse ja inimühiskonna üldisi olemise ja arenemise ruumilisi seaduspärasusi. Käsitleb geograafiateaduste üldist süsteemi ja üldmõisteid, looduse ja inimühiskonna toimimise ja arenemise erisusi, lahutamatust ja vastastikust toimet. Käsitleb geograafiateadust kahe suure omavahel põimunud teadusharu, loodus- ja inimgeograafia ning nende haruteaduste süsteemina.

Loodud 2014 (H. Aasmäe)