termin

termin (<ld terminus 'piir, raja'), oskussõna, täpselt piiritletud tähendusega erialakeele sõna või sõnaühend, on kaastekstist sõltumatu.

EE 9, 1996