Tigris

Tigris (ar Didžla), jõgi Mesopotaamia madalikul, Türgis ja Iraagis; pikkus 1950 km, jõgikond umbes 375 000 km2. Algab Armeenia Taurusest; moodustab Eufratiga ühinedes Šatt al-Arabi, mis suubub Pärsia lahte. Bagdadi juures on keskmine vooluhulk 1240, suurim 10 000 m3/s. Suuremad lisajõed Suur- ja Väike-Zab. Tigris on laevatatav suudmest Bagdadini; jõe vett kasutatakse niisutuspõllunduses