TLÜ õppevaldkonnad ja bakalaureuseõppe erialad

Hariduse valdkond

 • alushariduse pedagoog
 • alushariduse pedagoog (keskerihariduse alusel)
 • andragoogika
 • eripedagoogika
 • klassiõpetaja (kõrvalainega)
 • kutsepedagoogika
 • käsitöö ja kodundus
 • pedagoogika (humanitaarteaduste suund)
 • pedagoogika (loodusteaduste suund)
 • tööõpetus

Humanitaarteaduste valdkond

 • ajakirjandus
 • ajalugu
 • antropoloogia
 • eesti filoloogia
 • eesti keel võõrkeelena ja eesti kultuur
 • filosoofia
 • inglise keel ja kultuur
 • kultuuriteadus
 • Lähis-Ida ja Aasia kultuurilugu
 • referent-toimetaja
 • romaani keeled ja kultuurid (prantsuse ja itaalia suund)
 • saksa keel ja kultuur (kõrvalainega)
 • soome filoloogia
 • vene filoloogia (venekeelne õppekava)
 • vene keel võõrkeelena

Kunstide valdkond

 • koreograafia
 • kunstiõpetus
 • muusika

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

 • bioloogia (kõrvalainega)
 • füüsika (kõrvalainega)
 • geoökoloogia
 • informaatika
 • keskkonnakorraldus
 • matemaatika

Sotsiaalteaduste valdkond

 • haldus- ja ärikorraldus
 • infoteadus
 • psühholoogia
 • psühholoogia (inimeseõpetuse suund)
 • reklaam ja imagoloogia
 • riigiteadused
 • sotsioloogia

Tervise valdkond

 • kehakultuur
 • kunstiteraapiad
 • rekreatsioonikorraldus
 • sotsiaaltöö

Balti Filmi- ja Meediakool

 • film ja video
 • meedia (suhtekorralduse suund, ingliskeelne õpe)
 • meedia (TV/audiovisuaalne meedia)

Haapsalu Kolledž

 • klassiõpetaja (põhikooli inglise keele õpetaja)
 • klassiõpetaja (kõrvalainega)
 • käsitöökujundus ja tööstusdisain
 • liiklusohutus
 • rakendusinformaatika
 • tervisejuht

Katariina Kolledž

 • humanitaarteadused
 • sotsiaalteadused

Rakvere Kolledž

 • alushariduse pedagoog
 • sotsiaalpedagoogika
 • sotsiaaltöö

Õigusakadeemia

 • marketing ja reklaam
 • õigusteadus