Torma valla elanike arv asulati (2000)

Alevikud
Sadala 312
Torma 544
Külad
Iravere 27
Kantküla 80
Kodismaa 47
Koimula 46
Kõnnu 123
Leedi 105
Liikatku 30
Lilastvere 43
Näduvere 47
Ookatku 54
Oti 8
Rassiku 14
Reastvere 63
Rääbise 111
Sätsuvere 26
Tealama 17
Tuimõisa 37
Tõikvere 132
Tähkvere 116
Vaiatu 193
Vanamõisa 78
Võidivere 31
Võtikvere 108