tropopaus

tropopaus, troposfääri ja stratosfääri vaheline üleminekukiht, asub polaaraladel 9–12 km, ekvatoriaalalal 15–18 km kõrgusel.

VE, 2006