„Tuhat üks ööd"

„Tuhat üks ööd”, araabia rahvakirjanduse teos, mahukas kogu (180 põhilugu ja 117 lisalugu) ohtrate fantastikasugemetega põnevuslugusid raamjutustuse vormis. Euroopas laialt tuntud alates 18. sajandi algusest, kui ilmus Antoine Galland’i (1648–1715) tehtud prantsuskeelne tõlge.

VE, 2006