Tuhu hoiuala

Tuhu hoiuala, asub Läänemaal Lihula vallas Tuhu küla ja Hanila vallas Kiska küla ning Pärnumaal Varbla vallas Käru ja Koonga vallas Peantse küla maadel; Läänemaa osahoiuala asutati 2006. aastal, pindalaga 203,8 ha ja Pärnumaa osahoiuala 2007. aastal, pindalaga 112,7 ha. Tuhu hoiuala moodustati kuivade nõmmede, lubjarikka pinnasega kuivade niitude, lubjavaese pinnasega liigirikaste niitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, siirde- ja õõtsiksoode ning liigirikaste madalsoode kui elupaikade, aga ka piilpardi, sinikael-pardi, kaljukotka, , soo-loorkulli, välja-loorkulli, merikotka, balti risla, mustsaba-vigle, mudatildri, punajalg-tildri, kiivitaja suurkoovitaja, väikekoovitaja, tutka, sookure, rüüda, rabapüü, tedre, öösorri, vööt-põõsalinnu, punaselg-õgija ja hallõgija elupaikade kaitseks.

Loodud 2011