tulevik

tulevik, futuurum, kõnelemishetkest hiljem toimuvat tegevust väljendav grammatiline aeg.

VE, 2006