tulumaks

tulumaks, otsene maks, mille puhul maksustamisobjektiks on tulu ja maksumaksjaiks tulu saajad, s.o füüsilised ja juriidilised isikud; viimaste tulumaksu nimetatakse mõnel maal korporatsioonimaksuks.

VE, 2006