tunnel

tunnel, liikluse, kanalisatsiooni vms tarbeks rajatud allmaa- või allveekäik.

VE, 2006