turbasammal

turbasammal (Sphagnum), lehtsammalde klassi turbasammalde alamklassi ainus perekond; umbes 200 liiki parasvöötmes. Kasvab parasvöötme rabades ja siirdesoodes, on peamine turbamoodustaja. 5 liiki on looduskaitse III kategooria liigid.

VE, 2006