Tuuling, Igor

Igor Tuuling (1. XII 1957 Kuressaare), geoloog (struktuurigeoloog), geoloogia-mineraloogiakandidaat (1990, Minsk),  dr. phil. üld- ja ajaloolise geoloogia alal (1998, Stockholmi ülikool). Lõpetas 1980 Tartu Riikliku Ülikooli. Olnud 1980–92 Eesti Teaduste Akadeemia geoloogia instituudis insener ja nooremteadur, 1992–98 Stockholmi ülikoolis doktorant ja aastast 1999 Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia- ja maateaduste instituudi geoloogia osakonna teadur ja õppejõud (1999–2002 teadur, 2002–2006 dotsent, aastast 2006 vanemteadur).

Uurimisvaldkond: struktuurigeoloogia (Eesti aluspõhja struktuur), geotektoonika (Balti ala tektoonika), Läänemere Vanaaegkonna settekompleksi struktuur ja seismostratigraafia (sh Kirde-Eesti sinisavi diapiiride ehitus ja teke).  

Kuulub mitmesse erialaühendusse, on olnud paljude erialakonverentside organiseerimistoimkondade eesotsas.

Tartu Ülikooli aumärk (2007).

Töid

  • Geoloogide uurimisretk Läänemerele (koos Jaan Lutiga). – Eesti Loodus 1, 1992
  • Shipborne geophysical study of an Ordovician-Silurian carbonate platform, Faro-Hiiumaa area, northeastern Baltic Sea (1998) 
  • Saaremaad ja Gotlandi ühendav klindivöönd (koos Kaidi Tilgaga). Eesti Loodus 6, 2004
  • Late Weichselian and Holocene sediments and their acoustic signatures in the northeastern part of the Gulf of Riga (autoreid). – Baltica 19 (2), 2006, lk 51–57
  • The Ordovician-Silurian boundary beds between Saaremaa and Gotland, Baltic Sea, based on high resolution seismic data (koos T. Flodéniga). – Geological Quarterly 51 (3), 2007, lk 217–229
  • Pinnamood ja selle kujunemine (koos Volli Kalmu ja Tiit Hanguga). – Pärnumaa I. Loodus. Aeg. Inimene. 2008, lk. 74–92
  • Läänemeri ja selle nõo lahendamata saladused. – Eesti Loodus 7, 2009, lk 349–355
  • The Llandovery – lowermost Wenlock sequence in the Baltic Sea between Saaremaa and Gotland; subdivision, thicknesses and correlation, based on marine seismic studies (koos T. Flodéniga). – Marine Geology 267 (1–2), 2009, lk 55–70
  • Tükikese kodusaare lugu Ameerika loodusmuuseumist New Yorgis. – Eesti Loodus 3, 2011

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011