Tuulisui

Tuulisui, kirjandus- ja kunstirühmitis, asutatud sügisel 1940 Tartus Kalju Lepiku ja Enn Kera algatusel. Selle tegevusest võtsid osa ka Heino Ahven, Kalju Kääri, Elmar Toome ja Leili Andre (Rimmel), kunstnikud Eeva Kurve ja Harri Laks ning Imant Rebane. Pagulusse läinud K. Lepiku, I. Rebase ja H. Laksiga liitus 1945 Stockholmis Raimond Kolk.

Tuulisui liikmete seltskondlik suhtlemine mõjutas enim K. Lepiku, L. Andre ja R. Kolgi kujunemist luuletajaks, nende loomingus ühines arbujate vaimsus eluläheduse ja realismiga. Esimene ühisüllitis oli kogumik „Homse nimel” (Stockholm, 1945), mille autorite hulgas olid teiste seas ka Oskar Loorits ja Gustav Ränk.

1946–47 ilmus Tuulisui väljaandel ajakiri Kodukolle (toimetaja I. Rebane), seejärel hakkas ilmuma Sõna. Tuulisuilaste programm nõudis erakondlikkuse vältimist kultuuris ja vanema ning alles paguluses kujuneva põlvkonna ühistööd. Tuulisui mõjutas ajalehe Eesti Teataja kultuurikülge ja mõneti ka I. Rebase Vaba Eesti kujunemist.

Kirjandus

  •  R. Kolk. Tuulisui ja teised. Stockholm, 1980; Tallinn, 21992

EE 12, 2003