Uuemõisa

Uuemõisa, alevik Läänemaal Ridala vallas Haapsalu idapiiril (piiriks on Kaevaniidu peakraav); 1096 elanikku (2000). Asub Tallinna maantee ääres, on sisuliselt Haapsalu eeslinn, mis hõlmab Uuemõisa mõisasüdame ja pargi, tööstus- ja elamupiirkonna ning osa Randsalu asumist. Uuemõisas asub Haapsalu Kutsehariduskeskus. Seal on algkool (Uuemõisa mõisa härrastemajas; 2002/03. õa 131, 2009/10. õa 124 õpilast), postkontor, spordirajatised ja Maanteeameti Lääne regiooni Haapsalu esindus. Tuntuim ettevõte on Haapsalu Uksetehase AS, tegutseb mitu autohooldus- ja remondiettevõtet. 2010. aastal avati Rannarootsi (kaubandus)keskus, mis annab tööd rohkem kui 100 inimesele. Uuemõisa jääb Silma looduskaitseala piiresse, tema põhjapoolsesse piirkonda aga ulatub Väinamere hoiuala.

Esimesed teated mõisa kohta on aastast 1539 (Nienhake). Uuemõisa härrastemajas asusid 1923–32 Läänemaa Õpetajate Seminar ja algkool, 1940–44 oli seal põllutöökool (kolis hiljem Sakusse), seejärel Nõukogude sõjaväe allüksus. Uuemõisa mõisa park (7,5 ha) on kaitse all.

EE 12, 2003; muudetud 2011