vähemlus

vähemlus, menševism, Vene sotsiaaldemokraatia mõõdukas vool 20. sajandi alguses. Kuulusid Ajutisse Valitsusse (maist oktoobrini 1917), seejärel tõrjuti poliitilisest elust kõrvale.

VE, 2006