Väike-Pakri pank

Väike-Pakri pank asub samanimelisel saarel selle põhjaosas, põhjatipus on panga kõrgus ligi 13 m. Pangal paljanduvad Pakerordi lademest Uhaku lademeni Ordoviitsiumi purd- (diktüoneemaargilliit, glaukoniitliivakivi), savi- ja karbonaatkivimid. Panga alaosas on sügavaid murrutuskulpaid, panga jalamil on mere poole kaldu olevatest suurtest lubjakiviplaatidest rusukalle, mille teket soodustab ristuvate püstlõhede süsteem. Panga ees on kuni 200 m laiune murrutuslava, mis lõpeb järsu astanguga. Väike- Pakri panga serv kerkis merest arvatavasti Litoriinamere lõpul, umbes 5000 aastat tagasi.

Väike-Pakri pank (2002)

Väike-Pakri panga ees rannal on näha paeplaatidest rusukallet (2002)

EE 12, 2003