Väiku-Palkna järv

Väiku-Palkna järv, ka Väike Palkna järv (läti Mazais Baltiņš), asub Võrumaal Haanja kõrgustiku edelaosas Läti piiril, 3 km Luutsnikust edelas; 4,5 ha (sellest Eestis 4 ha), suurim sügavus 31,9 m (sügavuselt Eesti teine järv), 176 m üle merepinna. Järve läbib Pärlijõe ülemjooks (kohapeal tuntud ka Looga (läti Sloka) ojana). Peamised kalad ahven, särg, haug, linask ja koger. Eesti vähetoitelisimaid järvi, mis haruldase koosluse tõttu kuulub Väike-Palkna maastikukaitsealasse. Kuulub geograafiliselt Lätis asuvasse Korneti järvede rühma, mille moodustavad Suur Palkna järv (Lielais Baltiņš; 10 ha, sügavus 33 m), Raipalu järv (Raipala; 36 ha, sügavus üle 40 m), Mellītis, Pilskalna ezers jmt järv. 

EE 12, 2003