välde

välde, keeleteaduses hääliku või silbi kvantiteet ehk suhteline kestus. Eesti keeles on kolm väldet: esimene ehk lühike (vaga), teine ehk pikk ehk keskpikk (vaka) ja kolmas ehk ülipikk (vakka).

VE, 2006