välde (geoloogia)

välde, geoloogias väikseim geoloogilise ajaarvamise ühik, ajavahemik, mille kestel on kujunenud vöö kivimid.

VE, 2006