võõrsõna

võõrsõna, keeles lõplikult kohanemata laensõna (nt dünastia, röntgen).

VE, 2006